Juustoseuran vuosikokous

 


KOKOUSKUTSU 08.02.2022


Juustoseura ry:n vuosikokous 2022

Aika            Keskiviikko 02.03.2022 klo 15:00
Paikka       Hotel Arthur / Aurola-kokoustila, Vuorikatu 19, 00100 Helsinki

ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaus, hallituksen puheenjohtaja Juha Kling
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
3. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi äänten laskijaa
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
5. Esitetään vuoden 2021 toimintakertomus
6. Esitetään vuoden 2021 tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
8. Esitetään hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022
9. Päätetään vuoden 2022 liittymis- ja jäsenmaksut
10. Päätetään toiminnantarkastajan palkkiosta
11. Päätetään hallituksen jäsenten palkkiot kuluvalle tilikaudelle
12. Vahvistetaan hallituksen jäsenten lukumäärä. Hallituksen esitys 5 (viisi) jäsentä
13. Valitaan hallituksen jäsenet
13.1.Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Erovuorossa Lauri Malinen.
13.2.Valitaan 2 (kaksi) muuta jäsentä
14. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö
15. Muut asiat
16. Kokouksen päättäminen2/2

OSALLISTUMISOHJEET


Kokoukseen voi osallistua tulemalla paikalle, tai etäyhteyden kautta. Osallistujamäärä kokouspaikalla voi kuitenkin
olla vain voimassa olevien kokoontumisrajoitusten mukainen. Paikalle tulijat joudumme ottamaan ilmoittautumisjär-
jestyksessä.


Ilmoittautuminen kokoukseen tulee tehdä 22.02.2022 mennessä osoitteella lauri.malinen@juustoseura.fi, tai puhelin
050 544 4167. Ilmoittautumisen yhteydessä on mainittava, osallistuuko etänä vai tuleeko paikan päälle. Viestiin oma
nimi, alueseura ja sähköpostiosoite, johon mahdollisen osallistumislinkin haluaa.


Helpoimmin etäosallistuminen onnistuu tietokoneen verkkoselaimella ja varmimmin Google Chromella, Edgellä tai
Firefox:lla. Kaikki selaimet ja varsinkaan vanhemmat versiot eivät ole tuettuja: eivät välttämättä toimi oikein.
Tietokoneen kaiuttimen ja mikrofonin toiminta on syytä testata etukäteen ja käyttää tarvittaessa erillisiä kuulokkeita.
Etäyhteydellä mikrofonit on pidettävä suljettuina muulloin kuin puheenvuoron aikana.


Etäosallistujille lähetetään osallistumisohjeet ilmoittautumisajan päätyttyä. Tarvittaessa järjestetään "harjoituskokous"
yhteyksien varmistamiseksi TAI kokousyhteys avataan n. puoli tuntia ennen kokouksen alkua yhteyksien
varmistamiseksi.


Kokouksen aikainen tekninen tuki: jarmo.immonen@iki.fi 040 5969 327 (puhelu tai WhatsApp)

Äänioikeuden käyttämisestä


Yhdistyksen säännöt eivät mahdollista valtakirjojen käyttämistä varsinaisissa kokouksissa eikä valtakirjoja hyväksytä
myöskään etäyhteydellä. Mahdolliset äänestykset toteutetaan oletusarvoisesti sähköpostitse, eli ääntenlaskijat tietävät
miten on äänestetty. Erikseen kokouksessa niin sovittaessa voidaan äänestää nimenhuudolla tai etäyhteysohjelman chat
-ominaisuudella, mikäli kokouksen osallistujamäärä sen sallii. Etäosallistuminen ei rajoita puhe- ja äänioikeutta, mutta
mahdollinen yhteysvirhe tai muu yhteyden toimimattomuus kokoustilanteessa tulkitaan poissaoloksi ja äänestyksen
kohdalla ”tyhjää” äänestämiseksi.