Juustoseura  

Juustonystävien yhdistys

Juustoseura ry perustettiin Helsingissä v. 1961 suomalaisen juustokulttuurin edistämiseksi. Juuston kulutus oli tuolloin perin vaatimatonta, vain 2,5 kg henkeä kohti vuodessa ja kauppojen juustovalikoima hyvin suppea. Seuran perustamis- tilaisuuteen kokoontui 51 vaikutusvaltaista herraa yhteiskunnan eri aloilta puheenjohtajanaan Jussi Lappi-Seppälä.

Puheenjohtajina ovat toimineet:
Jussi Lappi-Seppälä 1961-73
Jussi Talvi 1973-82
Pekka Orelma 1982-92
Esko Uusi-Rauva 1992-02
Antti Hemmi 2002-3.11.2020
Osmo Kurola 3.11.2020-20.4.2021
Juha Kling 26.4.2021-

Juustonmaistajien ”veljeskuntaperinne” onkin jatkunut seuran historiassa näihin päiviin asti, kunnes viime vuosina on seuraan tullut myös naisjäseniä. Muistet-takoon kuitenkin, että naisilla on jo pitkään ollut omia seuroja, mm. Juustopöytä ry. 

Työtä juustokulttuurin hyväksi

Seuran tavoitteena on juuston arvostuksen kohottaminen maassamme ja kaiken- laisen juustotietouden lisääminen. Seuran kotipaikka on Helsinki, mutta 15 muulla paikkakunnalla toimii paikallis- tai alueseuroja, jotka toimivat alueellaan hyvin itsenäisesti. Jäsenmäärä on tällä hetkellä n. 450. Toiminta rahoitetaan henkilö- ja yhteisöjäsenmaksuilla, tilaisuuksien osallistumismaksuilla ja kilpijäsenmaksuilla.

Toiminnan perusrungon muodostavat lounas- ja iltakokoukset, joissa asiantuntija kertoo ajankohtaista juustoasiaa ja yhdessä maistellaan juustoja tai juustoruokia. Seuran järjestämät Juusto & Viini -koulutustilaisuudet ovat saaneet suuren suosion. Tärkeitä tapahtumia ovat myös vuosittaiset messut ja näyttelyt sekä matkat juuston merkeissä kotimaassa ja ulkomaille. Säännöllisesti vietetään juhlavampaa juustoiltaa seuralaisten kanssa.

Jäsenet saavat etuna VIINI-lehden vuosikerran ja sen liitteenä kaksi kertaa vuodessa ilmestyvän CASEUS-jäsenlehden.

Seura kertoo mielellään, että sen toiminnan aikana juustonkulutus on lisääntynyt yli 25 kiloon henkeä kohti vuodessa ja juustovalikoima kaupoissa on moninkertais- tunut. 

Juustokilvet kertovat hyvistä juustomyymälöistä ja -ravintoloista  

Suurelle yleisölle näkyvin toimintamuoto ovat suosituskilvet. Niitä myönnetään hakemuksesta hyvin hoidetuille juustomyymälöille ja juustoja ja juustoruokia monipuolisesti tarjoileville ravintoloille. Seura valvoo säännöllisesti, että sen asettamia kilpisääntöjä ja laadullisia ehtoja noudatetaan. Suosituskilvessä on teksti:

”JUUSTOSEURA RY SUOSITTELEE – REKOMMENDERAR”

Kilven haltija on oikeutettu käyttämään suositusta tiedottamisessaan ja  markki- noinnissaan. Kilpiä on myönnetty tähän mennessä yli 100 myymälälle tai ravin- tolalle eri puolille Suomea.

Juuston arvostuksen nostamiseksi seura jakaa vuosittain ansioituneille henkilöille ”Juustodiplomeja” juuston hyväksi tehdystä työstä.