Tietosuojaseloste                   Juustoseura ry

Jäsenrekisterin tietosuojaseloste  

1. Rekisterinpitäjä

Juustoseura ry,  c/o Juha Kling,

 Kaljaasitie 16B, 00870 Helsinki
 juha.kling(at)juustoseura.fi   puh. 050 384 1024

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Yhdistyksen sihteeri Lauri Malinen, 

Penttilänkatu 1 D 26, 80220 Joensuu
lauri.malinen(at)juustoseura.fi   puh. 050 544 4167

3. Rekisterin nimi

Juustoseura ry:n jäsenrekisteri

4. Rekisteröidyt

Varsinaiset jäsenet, puolisojäsenet, kannattajajäsenet ja kunniajäsenet.

5. Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn perusteet ja käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu henkilön itsensä antamaan suostumukseen. Henkilötietojen käyttötarkoitus on yhdistyksen jäsenasioiden hoitaminen.  Tietoja käytetään laskutukseen, sekä jäsenkirjeiden, tiedotteiden, Viinilehden ja Caseus-jäsenlehden toimittamiseen jäsenille, sekä tilaisuuksien, matkojen ja kilpailujen järjestämiseen, sekä kyselyjen ja jäsentutkimusten tekemiseen. Tiedoista voidaan tehdä tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei voida tunnistaa.

6. Käsiteltävät henkilötiedot

Sukunimi, etunimi, lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, sekä jäsen/puolisojäsen -tieto, jäsennumero, syntymävuosi ja alueseura. 

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityjen tiedot kerätään jäseniltä itseltään ja alayhdistyksistä (alueseurat) joiden jäseniä rekisteröidyt ovat.  

8. Tietojen luovutus ja siirtäminen

Jäsenrekisteristä luovutetaan tietoja Viinilehden tilaajarekisteriin.   Tietojen luovutuksia muihin tarkoituksiin voidaan tehdä rekisteröityjen suostumuksella.  Tietoja ei siirretä EU/ETA-maiden ulkopuolelle.

9.  Tietojen suojaus

Tiedot suojataan käyttäjätunnuksilla, salasanoilla ja palomuureilla.  Tietokoneet, joissa henkilötietoja käsitellään, ovat lukituissa tiloissa.   Tietojen sijaintipaikka on palveluntuottajan palvelin.  Tietoja ei käsitellä eikä säilytetä paperimuodossa.  

10. Tietojen käsittelyn kesto

Tiedot säilytetään jäsenrekisterissä jäsenyyden kestoajan.  Maksutiedot ja osallistujalistat säilytetään kirjanpitoaineistossa kirjanpitolain mukaisesti kuusi (6) vuotta. 

11. Tietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjän lisäksi rekisteriä ja sen tietoja käsittelevät henkilörekisteriohjelman ylläpidosta ja henkilötietojen säilytyksestä vastaava palveluntarjoaja, sekä Viinilehden tilaajarekisterin pitäjä.   Jos henkilötietoja käsittelevissä palveluntuottajissa tapahtuu muutoksia, takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. 

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Tietojenkäsittelyyn ei sisälly automaattista päätöksentekoa tai profilointia. 

13. Rekisteröityjen oikeudet

Jokaisella rekisteröidyllä on tietojensa käsittelyä koskeva:

  • Tarkastusoikeus eli oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut henkilötiedot. Jos tiedoissa ilmenee virheellisyyksiä tai puutteita, voi rekisteröity pyytää korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.
  • Vastustamisoikeus eli oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli rekisteröity kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti tai ilman asianmukaista oikeutta.
  • Poisto-oikeus eli oikeus pyytää poistamaan rekisteriin tallennettuja tietoja. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä. 
  • Tiedonsiirto-oikeus eli oikeus siirtää tietojaan järjestelmästä toiseen.
  • Valitusoikeus eli oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity kokee, että henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. 

14. Yhteydenotot

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle. 

15. Muutokset tietosuojaselosteessa

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.